Zajęcia gordonowskie | Palmonutka

Zajęcia gordonowskie

O metodzie Edwina Eliasa Gordona

 
Metoda E.E. Gordona polega na kształtowaniu wrodzonych predyspozycji muzycznych dziecka. Główną rolę na proces budowania zdolności muzycznych odgrywa środowisko dziecko. Jeśli jest to ubogie środowisko muzyczne, to wtedy uzdolnienia z którymi dziecko przyszło na świat zaczynają się stopniowo obniżać. Rozwój dziecka na każdym szczeblu wiekowym wygląda inaczej:
  • do 1 roku życia odróżnia dźwięki muzyczne od nie muzycznych,
  • w wieku 18tu miesięcy dzieci równolegle rozwijają mowę wraz z rozwojem muzycznym
  • około 2giego roku życia można zauważyć pierwsze przejawy muzycznego zachowania.

Umuzykalnianie dziecka powinno się już propagować w okresie prenatalnym, kiedy dziecko jest w łonie matki. Muzyka nie tylko je uspokaja, ale także wpływa korzystnie na jego rozwój. W okresie wczesnego dzieciństwa tworzenie oraz improwizowanie muzyki, stymuluje rozwój dziecka i rozwija zdolność komunikowania. W metodzie gordonowskiej najważniejszym elementem zajęć jest głos ludzki wspomagany instrumentami orffowskimi typu: dzwonki, grzechotki, ksylofon itp. Śpiew jest najważniejszym punktem umuzykalnienia, ponieważ kształcenie języka muzycznego ma związek ze środkami komunikowania się – słuchaniem, gestykulowaniem, mową, czytaniem oraz pisaniem. Dziecko aby wypowiadać się swobodnie muzycznie musi opanować zasób słownictwa muzycznego, czyli nauczyć się wydobywania dzwięków, opanować mitywy i frazy muzyczne. E.E. Gordon uważa, że zdolności muzyczne kształtują się do 9 roku życia, a potem się stabilizują. Według jego teorii najwięcej boźdźów ze środowiska muzycznego odbierają małe dzieci, które potem wraz z wiekiem maleją.

Jak wyglądają zajęcia metodą E.E. Gordona?

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 0-6 lat. Na zajęcia gordonowskie przychodzą rodzice z dzieckiem lub ktoś z najbliższego otoczenia dziecka. Należy zabrać ze sobą wygodny strój i zmienne obuwie( oczywiście można też zostać w skarpetach najlepiej antypoślizgowych), gdyż większość czasu, zajęcia odbywać się będą na dywanie. Zajęcia składają się z prostych rytmiczanek i śpiewanek, w których także aktywnie uczestniczą rodzice. Ponadto do zabawy wykorzystywane są m.in. chusta Klanzy, chusty, piłki miękkie, instrumenty orffowskie i inne akcesoria, które pobudzają wyobraźnię małego dziecka. Dzieci, które samodzielnie się poruszają mają pełną swobodę ruchu, nie są zmuszane do siedzenia w miejscu. Wtedy prowadzący zajęcia dalej je kontynuuje a opiekunowie podążają za dzieckiem. Jednak warto pamiętać, że nawet jak wydaje się rodzicom, że dziecko nie jest zainteresowane zajęciami, bo np. coś innego je interesuje to i tak ucho dziecka wchłania to co dzieje się na zajęciach.
zajęcia gordonowskie w przedszkoluzajęcia gordonowskiezajęcia gordonowskie

Cel zajęć gordonowskich

Zajęcia mają na celu zwiększyć płynność mowy u dzieci i lepszą dykcję. Również aktywne uczestnictwo rodziców w zajęciach z dzieckiem pozwala uświadomić im ich rolę i znaczenie w prawidłowym przebiegu rozumienia muzyki. Rodzice na każdych zajęciach obserwują dzieci i ich pierwsze poczynania w świecie muzyki. Dzieci, które systematycznie uczęszczają na zajęcia robią wielkie postępy: improwizują, tworzą pierwsze słowa, chętniej śpiewają i rytmizują. Ponadto warto wiedzieć, że zajęcia muzyczne jak żadne inne najlepiej rozwijają lewą półkulę mózgu, dzięki czemu dzieci potrafią dłużej koncentrować swoją uwagę, co wpływa na ich rozwój intelektualny. Improwizacja ruchowa do muzyki, nie tylko kształtuje kreatywność dziecka, ale przede wszystkim pozwala na koordynację swojego ciała w tak wczesnym etapie umuzykalniania. Przebywanie w grupie z innymi dziećmi pomaga też w późniejszym nawiązywaniu relacji i współdziałaniu w grupie.

Cena i czas trwania zajęć gordonowskich

Zajęcia trwają 45 minut. Koszt zajęć 25 zł - jednorazowo lub w karnecie 80zł, który obejmuje cały cykl zajęć. Cykl składa się z 5 zajęć realizowanych raz w tygodniu. Aby zajęcia zostały uruchomione musi się zebrać minimum 4 osobową grupa dzieci. Zajęcia gordonowskie będą się odbywać na terenie Jarosławia. Dla zainteresowanych istnieje możliwość organizacji zajęć w innych miejscowościach, jednak cena takich zajęć będzie uwarunkowana liczebnością grupy uczęszczającej oraz ceną najmu sali.

Masz pytania? Zadzwoń!

+48 535 056 895

Poniżej prezentujemy przykładowy film jak takie zajęcia wyglądają. Film pochodzi z Europejskiego Seminarium Gordonowskiego. Bydgoszcz 2009 rok.