Rytmika dla dzieci | Palmonutka

Rytmika dla dzieci

Rytmika w przedszkolu, Szkole Podstawowej

Oferujemy możliwość prowadzenia lekcji rytmiki w Przedszkolu, w Szkole Podstawowej na terenie okolic Rzeszowa, Łańcuta, Przeworska, Jarosławia oraz Przemyśla. Nasze zajęcia muzyczne prowadzimy już w kilku placówkach w oparciu o wszelkie dostępne metody. Wykorzystujemy metodę Dalcroza, metodę C. Orffa, metodę Batii Strauss, metodę E.E. Gordona. Podczas każdych zajęć staramy się wykorzystywać wszystkie formy aktywności muzycznej czyli: śpiew i słuchanie muzyki, grę na instrumentach oraz ruch przy muzyce. Podczas zajęć dzieci mogą również zobaczyć każdy instrument spróbować na nim zagrać. Umuzykalniamy dzieci poprzez zabawę dostosowaną do wieku uczniów. Dzieci obcują z instrumentami, śpiewają, słuchają muzyki i stawiają pierwsze kroki w poznawaniu pierwszych muzycznych dźwięków.  

Posiadamy własny sprzęt do prowadzenia zajęć muzycznych:

 • instrumenty Orffowskie,
 • gitara,
 • Bum - Bum rurki,
 • trąbka,  
 • Dzwonki chromatyczne,
 • instrumenty z serii Nino,
 • bębenek,
 • keyboard,
 • wszelkie pomoce dydaktyczne: chusta Klanzy, woreczki gimnastyczne, szarfy, wstążki do rytmiki itp. 

 

            

Oferujemy również:

 • możliwość poprowadzenia audycji muzycznych,
 • możliwość prowadzenia zajęć metodą Batii Strauss, która polega na aktywnym słuchaniu muzyki, gdzie prowadzący przedstawia wymyślone opowiadanie, a później dzieci wraz z prowadzącym warsztaty przedstawiają opowiadanie poprzez ruch i gesty.
 • możliwość prowadzenia zajęć gordonowskich, które poprzez różne rytmiczanki i śpiewanki prezentowane w różnych tempach mają na celu pobudzić dzieci do pierwszych kroków muzycznych